Reklamačný poriadok

  • Záruka na všetok objednaný tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Doba začína plynúť dňom prevzatia.
  • Pred upevnením chytov si prečítajte montážny návod, ktorý je súčasťou dodávky.
  • Pri reklámaciach nás informujte na náš emajl alebo telefonicky
  • Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru písomnou formou alebo emailom.
  • Reklamácia bude vybavená do 30 dní
  • Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak:

-tovar je mechanicky poškodený

-tovar je zjavne používaný

  • Nekompletnosť dodavky je nutné nahlásiť do 48 hodín emailom na epedrox@gmail.com inak nebude reklamácia uznaná.
  • Reklamácie budú vybavené: výmenou tovaru, alebo vrátením peňazí.